Приказ моз 551 2019

Содержание:

Приказ моз 551 2019

Про проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями

Відповідно до статті 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 373 «Про уповноваження першого заступника Міністра охорони здоров’я на прийняття рішень про проведення обов’язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями», постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011року № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» (у редакції наказу МОЗ України від 11 серпня 2014 року № 551), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898, обґрунтованого подання ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» від 06 червня 2018 року № 2114 та у зв’язку із подальшим поширенням захворюваності на кір в Україні

1. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, впродовж 2018 року забезпечити проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями серед груп професійного ризику: медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров’я, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ,юНаціональна поліція України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України, Державна служба охорони), а також студентів навчальних закладів без обмеження віку, використовуючи для цього залишки вакцин, закуплених за бюджетні кошти у попередніх роках.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О. А.

Приказ Минздрава России от 21.08.2018 N 551 «Об утверждении Плана Министерства здравоохранения Российской Федерации по противодействию коррупции на 2018 — 2020 годы»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 21 августа 2018 г. N 551

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2018 — 2020 ГОДЫ

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 27, ст. 4038) приказываю:

1. Утвердить План Министерства здравоохранения Российской Федерации по противодействию коррупции на 2018 — 2020 годы (далее — План) согласно приложению.

2. Председателю Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов (далее — Комиссия):

а) образовать рабочую группу по мониторингу реализации мероприятий, предусмотренных Планом;

б) рассматривать ежегодно на заседаниях Комиссии доклад рабочей группы, названной в подпункте «а» настоящего пункта, о реализации за отчетный период мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Руководителям организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и внесение до 1 сентября 2018 г. соответствующих изменений в планы противодействия коррупции указанных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

к приказу Министерства здравоохранения

от 21 августа 2018 г. N 551

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2018 — 2020 ГОДЫ

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень»

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень» (далі — проект наказу) розроблено з метою оптимізації чинного Календаря профілактичних щеплень (далі — Календар) відповідно до завдань визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298.

Метою Проекту наказу є врегулювання питань забезпечення всеохоплюючого доступу населення країни до ефективних, безпечних вакцин та відповідно підвищення рівнів охоплення проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема гепатиту В.

Прийняття акта є необхідною умовою для покращення організації проведення щеплень дитячого населення, дозволить розширити можливості забезпечення потреб закладів охорони здоров’я в імунобіологічних препаратах для проведення щеплень, дозволить на належному рівні підтримувати епідемічне благополуччя в Україні щодо інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики, шляхом забезпечення достатнього, відповідно до рекомендацій ВООЗ, обсягу охоплення профілактичними щепленнями.

Проект акта, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.ua).

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом місяця з моменту публікації на сайті для громадського обговорення до Управління громадського здоров’я МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактна особа: заступник начальника управління — начальник відділу програм та проектів Управління громадського здоров’я України Платов Сергій Михайлович (e-mail: [email protected]), тел.: 253-83-05.

Читайте так же:  Нотариус в воронеже на московском проспекте

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень» (далі — проект наказу) розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання протокольного рішення робочої групи з перегляду Календаря профілактичних щеплень, затвердженої наказом МОЗ України від 02 квітня 2018 року № 32-Адм. «Про утворення робочої групи з перегляду Календаря профілактичних щеплень», та впровадження рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ України, які прийняті на засіданні 06 липня 2017 року, та з метою оптимізації чинного Календаря профілактичних щеплень (далі — Календар) відповідно до завдань визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (із змінами).

Оптимізація Календаря в частині переносу вакцинації другої дози проти гепатиту В з першого на другий місяць життя дитини дозволить використовувати комбіновану вакцину з компонентами проти дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції типу b, гепатиту В, що, в свою чергу, дає можливість розширити кількість вакцин, які закуповуються для профілактики гепатиту В.

Враховуючи досвід країн Європи, в Україні слід визнати обґрунтованим поєднання вакцинації проти гепатиту В дітей з імунізацією проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (у 2 та 6 міс.). Використання комбінованих вакцин доцільно як з економічної, так і з медичної точки зору, оскільки суттєво зменшує кількість відвідувань закладів охорони здоров’я, завантаженість кабінетів щеплень та медичного персоналу, збільшує кількість дітей, щеплених своєчасно, зменшує парентеральне навантаження та стрес від щеплення у дитини.

Відповідно до схваленої Кабінетом Міністрів України Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 роки (розпорядження КМУ від 27.12.2017 № 1011-р.), проект якої був узгоджений Національною академію медичних наук, прийнято рішення про припинення ревакцинації вакциною проти туберкульозу у 7 років згідно з рекомендаціями ВООЗ.

З прийняттям проекту наказу буде врегульовано використання комбінованих вакцин для проведення щеплень дітей першого року життя та відміни щеплень, які не мають доказовості їх ефективності при проведенні щеплень.

Проект наказу узгоджується з рекомендаціями ВООЗ щодо оптимізації календарів профілактичних щеплень.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу спрямований на реалізацію забезпечення всеохоплюючого доступу населення країни до ефективних, безпечних вакцин та відповідно підвищення рівнів охоплення проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема гепатиту В.

Мету планується досягти шляхом розширення можливості використання більшої кількості вакцин, у т. ч. комбінованих вакцин.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6 1 . Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ України.

8 1 . Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, у зв’язку з чим не подається на розгляд до Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження з Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (СПО об’єднань профспілок), Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

10 1 . Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не стосується питань впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Оптимізація Календаря профілактичних щеплень створить умови для покращення організації проведення щеплень дитячого населення, дозволить розширити можливості забезпечення потреб закладів охорони здоров’я в імунобіологічних препаратах для проведення щеплень. Це дозволить на належному рівні підтримувати епідемічне благополуччя в Україні щодо інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики, шляхом забезпечення достатнього, відповідно до рекомендацій ВООЗ, обсягу охоплення профілактичними щепленнями.

В.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун

винесено на громадське обговорення МОЗ України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні

Відповідно до статей 1 та 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики,

1. Затвердити зміни до Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за № 1237/26014, що додається.

2. Управлінню громадського здоров’я (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра Уляна Супрун

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зміни до Календаря профілактичних щеплень в Україні

Пункт1 розділу ІІ викласти у такій редакції:

Приказ Минздрава России от 21 августа 2018 г. № 551 «Об утверждении Плана Министерства здравоохранения Российской Федерации по противодействию коррупции на 2018-2020 годы»

Материал опубликован 27 августа 2018 в 14:46.
Обновлён 27 августа 2018 в 14:46.

Доступно файлов для скачивания: 1

© 2016 Министерство здравоохранения Российской Федерации

Все материалы, находящиеся на сайте охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об авторском праве и смежных правах.

Читайте так же:  Жалоба на действия работодателя образец

Наказ МОЗ України № 551 від 11.08.2014 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні»

Наказ приведено з додатками.

Фактично це наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551).

Відповідно до статті 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статей 1 та 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 – 2015 роки», з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до підпунктів 1.1 – 1.3 пункту 1 наказу МОЗ України від 16 вересня 2011 року № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897, виклавши їх у такій редакції:

«1) Календар профілактичних щеплень в Україні, що додається;

2) Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, що додається;

3) Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, що додається.».

  1. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити неухильне проведення на підпорядкованих адміністративних територіях профілактичних щеплень відповідно до затверджених цим наказом актів та належний їх облік у закладах охорони здоров’я.
  2. Департаменту медичної допомоги (А. Терещенко) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату В. Лазоришинця.

Документи до завантаження, варіанти:

  1. 1. Тільки текст наказу в форматі MS Word:

Наказ № 551 завантажити

2. Додатки в форматі pdf

Календар профілактичних щепленнь завантажити

3. Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень:

Положення завантажити

4. Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень:

Протипокази завантажити

5. Наказ разом з додатками в архіві:

Наказ з додатками в архіві завантажити

Наказ МОЗ України від 11.08.2014 р. № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні»

Документ набув чинності 1 січня 2015 р. на підставі п. 4 цього наказу

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 11.08.2014 р. № 551

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014 р.
за № 1237/26014

Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні

Відповідно до статті 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статей 1 та 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 — 2015 роки», з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до підпунктів 1.1 — 1.3 пункту 1 наказу МОЗ України від 16 вересня 2011 року № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897, виклавши їх у такій редакції:

«1) Календар профілактичних щеплень в Україні, що додається;

2) Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, що додається;

3) Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, що додається.».

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити неухильне проведення на підпорядкованих адміністративних територіях профілактичних щеплень відповідно до затверджених цим наказом актів та належний їх облік у закладах охорони здоров’я.

3. Департаменту медичної допомоги (А. Терещенко) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату В. Лазоришинця.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
16.09.2011 № 595
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров’я України
11.08.2014 № 551)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014 р.
за № 1237/26014

КАЛЕНДАР
профілактичних щеплень в Україні

І. Загальні положення

1. Календар профілактичних щеплень в Україні (далі — Календар) — нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, яким встановлюються перелік обов’язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення.

Цей Календар включає обов’язкові профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на дифтерію, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, туберкульоз.

Інші обов’язкові щеплення встановлюються відповідно до цього Календаря для груп населення: за віком; щеплення дітей з порушенням цього Календаря; щеплення ВІЛ-інфікованих осіб; за станом здоров’я; щеплення дітей після алло/ауто-ТСГК (трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин); щеплення на ендемічних і ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями.

2. Обов’язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв’язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи.

3. У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби.

4. З метою специфічної профілактики інфекційних хвороб особи, які бажають зробити щеплення, щодо яких існують зареєстровані в Україні медичні імунобіологічні препарати, можуть зробити такі щеплення за направленням лікаря.

5. У цьому Календарі основні терміни вживаються в таких значеннях:

вакцинація (щеплення, імунізація) — створення штучного імунітету в людини до певних інфекційних хвороб шляхом введення вакцини, анатоксину чи імуноглобуліну;

медичні імунобіологічні препарати — вакцини, анатоксини, імуноглобуліни, сироватки, бактеріофаги, інші лікарські засоби, що застосовуються в медичній практиці з метою специфічної профілактики інфекційних хвороб;

первинний вакцинальний комплекс — курс профілактичних щеплень, необхідний для створення базового імунітету проти певних інфекційних хвороб;

ревакцинація — повторне введення вакцини чи анатоксину з метою підтримання штучного імунітету в людини до певних інфекційних хвороб.

Читайте так же:  Госпошлина за вступление в брак 2019

6. За наявності зареєстрованих комбінованих вакцин, до складу яких входять антигени, для профілактики інфекцій, визначених цим Календарем, вакцинація проводиться комбінованими вакцинами.

ІІ. Порядок проведення щеплень

1. Щеплення за віком

— 1 Щепленню для профілактики туберкульозу підлягають усі новонароджені діти, що не мають до цього протипоказань. Вакцинація проводиться на 3–5-ту добу життя дитини (не раніше 48-ї години після народження) вакциною для профілактики туберкульозу (далі — БЦЖ). Недоношених дітей щеплюють після досягнення дитиною маси тіла ≥ 2500 г. Щеплення для профілактики туберкульозу не проводять в один день з іншими щепленнями. Діти, які не були щеплені в пологовому стаціонарі, підлягають обов’язковій вакцинації в закладах охорони здоров’я.
Дітям, яким не виповнилося два місяці, щеплення проти туберкульозу проводяться без попередньої проби Манту. Після двомісячного віку перед виконанням щеплення дитині слід провести пробу Манту. Щеплення проводиться при негативному результаті проби.Діти, щеплені БЦЖ, у яких не сформувався рубчик, проте є достовірне підтвердження проведення щеплення, не підлягають повторній вакцинації.
Ревакцинації проти туберкульозу підлягають діти віком 7 років, не інфіковані мікобактеріями туберкульозу (МБТ) та з негативним результатом проби Манту. Ревакцинація проводиться вакциною БЦЖ.

— 2 Вакцинації для профілактики гепатиту В підлягають усі новонароджені. Для вакцинації дітей використовується вакцина за схемою: 0 (перша доба)-1–6 місяців життя дитини.
Якщо мати новонародженого HBsAg «-» (негативна), що документально підтверджено, вакцинацію дитини можливо розпочати протягом перших місяців життя або одночасно зі щепленням проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту. У разі поєднання імунізації зі щепленням проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту рекомендуються схеми: 2–4-6–18 місяців життя або 2–4-9 місяців життя.Новонародженим з масою тіла 3 Щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюку проводяться за віком: у 2 місяці (перше щеплення), у 4 місяці (друге щеплення), у 6 місяців (третє щеплення) та у 18 місяців (четверте щеплення).
Для вакцинації дітей проти кашлюку на першому році життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (далі — АаКДП), так і з цільноклітинним (далі — АКДП) кашлюковим компонентом.
Перенесений кашлюк в анамнезі не є протипоказанням до вакцинації проти цієї хвороби.Щеплення проти кашлюку проводиться дітям до 6 років 11 місяців 29 днів.Ревакцинацію проти дифтерії та правця у 6 років проводять анатоксином дифтерійно-правцевим (далі — АДП), наступну у 16 років — анатоксином дифтерійно-правцевим зі зменшеним вмістом антигену (далі — АДП-М).
Першу планову ревакцинацію дорослих за віком та епідпоказаннями, які раніше були щеплені, проводять АДП-М у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією АДП-М з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення АДП-М.Особливості вакцинації дітей проти кашлюку, дифтерії та правця, що не отримали щеплення за віком, наведено в главі 2 цього розділу.
Екстрена профілактика правця не впливає на проведення планової імунізації.

— 4 Вакцинація дітей для профілактики поліомієліту проводиться за віком 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років.Інактивована вакцина для профілактики поліомієліту (далі — ІПВ) застосовується для перших двох щеплень, а при протипоказаннях до введення оральної поліомієлітної вакцини (далі — ОПВ) — для всіх наступних щеплень за цим Календарем.Вакцина ОПВ застосовується для 3–6-го щеплень (щеплення за віком — 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років) за відсутності протипоказань до ОПВ.
Вакцина ІПВ може бути застосована для 3–6-го щеплень як окремо, так і в складі комбінованих вакцин.Дітям, які перебувають у сімейному оточенні, дитячих закладах закритого типу з ВІЛ-інфікованими або з особами, яким протипоказано введення ОПВ, щеплення проводиться виключно ІПВ-вакциною.Особливості вакцинації дітей проти поліомієліту, що не отримали щеплення за віком, наведено в главі 2 цього розділу.

— 5 Вакцинація дітей для профілактики інфекції, спричиненої паличкою Haemophilus influenzae типу b (далі — Hib-інфекція), може проводитись моновакцинами та комбінованими вакцинами, що містять Hib-компонент. Щеплення для профілактики Hib-інфекції слід проводити за схемою 2–4-12 місяців.
Вакцинація проводиться дітям до 4 років 11 місяців 29 днів. У старшому віці вакцинація проти Hib-інфекції проводиться лише особам з групи ризику відповідно до глави 4 цього розділу.
Особливості вакцинації для профілактики Hib-інфекції у дітей, що не отримали щеплення за віком, наведено в главі 2 цього розділу.

— 6 Вакцинація дітей для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться у віці 12 місяців. Друге щеплення — у віці 6 років.
Перенесене захворювання на кір, епідемічний паротит чи краснуху не є протипоказанням до щеплення.Особливості вакцинації дітей проти вказаних інфекцій з порушенням цього Календаря наведено в главі 2 цього розділу. Особливості вакцинації осіб, старших 18 років, що не отримали щеплення за віком, наведено в розділах ІІІ та IV цього Календаря.

2. Щеплення дітей з порушенням Календаря

При вирішенні питання про щеплення дітей з порушенням цього Календаря необхідно проводити вакцинацію з дотриманням мінімальних інтервалів.

Не слід розпочинати серію вакцинації спочатку, якщо була пропущена доза, незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів.

Мінімальний інтервал — інтервал, який допускається до введення вакцини/анатоксину проти однієї і тієї самої інфекції особам з порушенням цього Календаря. Введення чергової дози вакцини/анатоксину з меншим, ніж мінімальний, інтервалом не зараховується. При виборі схеми вакцинації необхідно керуватися інструкцією виробника про застосування вакцини/ анатоксину.

Для дітей віком від 2 місяців до 6 років 11 місяців 29 днів

ГО “Батьки за вакцинацію”

Ми проводимо інформаційно-освітню діяльність щодо здоров’я наших дітей

Календар профілактичних щеплень. Наказ 551

Проведення профілактичних щеплень в Україні регламентовано наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.08.2014 № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні». Наказом затверджений Календар щеплень, яким встановлюється, зокрема:

  • перелік та порядок проведення щеплень
  • порядок вакцинації дітей з порушеним графіком щеплень
  • порядок щеплення осіб з особливостями стану здоров’я
  • рекомендовані щеплення тощо.

Повний текст документу доступний за посиланням Календар профілактичних щеплень . Зокрема, про те, як проводяться щеплення дітям з порушеним графіком вакцинації, дізнайтеся у розділі 2 цього документу “Щеплення дітей з порушенням Календаря”

Відтепер зручний Календар щеплень доступний у форматах для друку. Завантажуйте та роздруковуйте календар у розмірі, зручному саме для Вас: