Наркологическая экспертиза в харькове

Независимая судебно-медицинская экспертиза в Харькове

1. Харьковское Областное Бюро Судебно-Медицинской Экспертизы кабинет судебно-медицинской экспертизы на просп. Правды, 13

Адрес: 61022, Харьков, просп. Правды, 13, Областная клиническая больница
Телефон: +380 (57) 704-72-66
Режим работы: пн-пт 09:00-14:30

2. Харьковское Областное Бюро Судебно-Медицинской Экспертизы на ул. Дмитриевская, 14/16

Адрес: 61052, Харьков, ул. Дмитриевская, 14/16

3. Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы Филиал № 1 на ул. Балакирева, 3а

Адрес: 61103, Харьков, ул. Балакирева, 3а
Телефон: +380 (57) 343-72-77
Режим работы: пн-пт 09:00-17:00; сб 09:00-14:00

4. Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи Філія № 2 на ул. Корчагинцев, 35

Адрес: 61176, Харьков, ул. Корчагинцев, 35
Телефон: +380 (57) 711-40-97
Режим работы: пн-пт 09:00-16:00; сб 09:00-13:00

Более 150 000 вылеченных пациентов

Лечение наркомании и алкоголизма в Харькове наша больница проводит с помощью опытных и высококвалифицированных врачей-наркологов.

Рішення про створення самостійної наркологічної служби в Україні було прийняте у 1976 р., а 21 січня 1977 р. було видано наказ відділу охорони здоров’я Харківського облвиконкому № 22 «Про створення обласного наркологічного диспансеру в м. Харкові».

Організація закладу, який повинен був стати лікувальним, організаційним та методичним центром служби виявилося не простим завданням, у виконанні якого велику допомогу надали головний нарколог МОЗ України З.М.Болотова, завідуючий обласним відділом охорони здоров’я С.О.Густілін.

Перший етап формування диспансеру було завершено 11 листопада 1977 року коли було затверджено штатний розклад диспансеру і його головним лікарем було призначено П.В.Задорожного. З цього моменту диспансер розпочав свою самостійну діяльність. Тоді у штаті диспансеру було 8 лікарів, 13 середніх медичних працівників та 4 молодших медичних працівників.

Завдання, які ставилися перед диспансером та наркологічною службою, визначалися головним чином розповсюдженістю пияцтва і алкоголізму та суспільно-економічними реаліями. Тому формування служби відбувалося за територіально-виробничим принципом, коли переважна кількість наркологічних стаціонарів функціонувала як стаціонари при промислових підприємствах, а амбулаторна мережа була представлена головним чином районними наркологічними кабінетами. Матеріальна база служби створювалася шляхом переобладнання різних, раніше використаних у немедичних цілях, приміщень. Кадровий склад служби формувався, в основному, за рахунок перекваліфікації лікарів різних спеціальностей на кафедрі наркології Харківського інституту удосконалення лікарів (нині Харківської медичної академії післядипломної освіти) та у профільних відділах Харківського НДІ клінічної та експериментальної неврології і психіатрії (нині ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»).

На першому етапі диспансер надавав виключно амбулаторну допомогу, але вже у 1978 році в диспансері було розгорнуто 100 наркологічних ліжок, у 1979 році до диспансеру було передано ще 100 ліжок, а у 1981 р. – ще 70. Зростання ліжкового фонду диспансеру продовжувалося до 1985-87 років, коли у складі диспансеру працювало 665 наркологічних ліжок. У ці ж роки в диспансері були відкриті кабінети анонімного лікування алкоголізму, експертизи станів сп’яніння, лікування наркоманії, функціональної діагностики, психологічної допомоги, лікарсько-наркологічної експертизи, на базі організаційно-методичного кабінету було розгорнуто організаційно-методичний консультативний відділ, створено клінічну лабораторію, сформовано мережу наркологічних кабінетів в районах м. Харкова, започатковано формування мережі денних наркологічних стаціонарів.

Створена таким чином система наркологічної допомоги мала свої переваги і недоліки, вона дозволяла, розробляти та запроваджувати до практики нові методи лікування, створювала єдині, на державному рівні, вимоги до якості лікувально-реабілітаційного процесу. Однак, робота структур, які забезпечували виявлення хворих на ранньому етапі (комісії по боротьбі з пияцтвом, наркопости), була заформалізована і не забезпечувала повного виявлення хворих, як того вимагала збудована модель; у наркологічних стаціонарах при промислових підприємствах виникли протиріччя між лікувально-діагностичним процесом та намаганням підвищити ефективність праці на підприємствах; розгортання мережі примусового лікування завантажило наркологічні кабінети додатковими експертними та контрольними функціями; зв’язок з іншими службами охорони здоров’я, в першу чергу, з первинною ланкою надання медичної допомоги (дільничними терапевтами) був не завжди ефективний.

З початку 90-х років, в зв’язку із змінами суспільно-політичної ситуації у державі, система наркологічної допомоги зазнала значних змін. У значній частині адміністративних районів були ліквідовані комісії по боротьбі з пияцтвом, товариство Червоного Хреста практично відмовилося від роботи з наркопостами. Внаслідок припинення роботи промислових підприємств було згорнута мережа наркологічних пунктів. Це призвело до того, що серед вперше виявлених осіб значно зросла кількість хворих з ускладненнями алкоголізму (психози, деградація і т. і.). З’явилася загроза подальшого згортання лікувально-профілактичної допомоги у амбулаторній ланці Все це відбувалося на тлі зростання захворюваності на наркоманії та токсикоманії і, пов’язаної з цим, поширенням ВІЛ-інфекції.

Розвиток комерційних структур, що надають допомогу наркологічним хворим, частково компенсував згортання державних установ, але проходив практично виключно у м. Харкові та зачіпав тільки елементи допомоги, що забезпечені платоспроможним попитом (деякі види психотерапії, немедикаментозні методи лікування, допомога при ургентних станах).

Такі самі труднощі були і у для всіх інших регіонів України, в частині з яких розповсюдження наркоманії набуло епідемічного характеру, з усіма соціальними та медичними наслідками цього явища.

Натомість, у Харківській області, вдалося своєчасно модернізувати і, таким чином, зберегти дієздатну наркологічну службу, що дозволило не допустити епідемії наркоманії та поліпшити роботу по попередженню ускладнень алкоголізму.

Цього вдалося досягти як за рахунок проведення організаційних заходів (створення наркологічної лікарні у м. Харкові, поширення амбулаторної ланки шляхом відкриття денних стаціонарів, організації допомоги хворим у передделіріозних станах в ЦРЛ), посилення профілактично-освітньої роботи (створення центру медико-психологічної реабілітації неповнолітніх, мережі базових навчальних центрів при обласному диспансері, наркологічній лікарні та наркологічних кабінетах ЦРЛ, залучення до цієї роботи широкого кола фахівців та представників громадськості), так і за рахунок запровадження у наркологічну практику сучасних методів лікування та реабілітації хворих, розроблених науковцями кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти та відділів Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України.

Однією з суттєвих відмінностей наркологічної служби області є те, що її базовий заклад – обласний диспансер мало не с почату своєї роботи функціонував як клінічна установа, що забезпечувала розробку, апробацію та запровадження у клінічну практику досягнень наркологічної науки.

Основним напрямком наукової діяльності професора І.К.Сосіна та очолюваного їм колективу кафедри (до речи, першої кафедри наркології в Україні, створеної у 1981 р. ) є пошук, розробка та впровадження нових підходів до лікування наркологічних захворювань.

Близько 30 методів лікування захищені авторськими свідоцтвами на винаходи та патенти. Методи впроваджені в практику не тільки наркологічної служби області, але і наркологічних диспансерів усіх областей України.

Крім цього, у практику роботи диспансеру широко запроваджуються розробки відділів наркологічного профілю Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України – старішої наукової школи цього профілю на Україні, директор-професор І.В. Лінський. Співпраця з З.М.Болотовою, І.В.Лінським, О.І.Мінком та їх співробітниками дозволила оперативно впровадити у практику сучасні досягнення українських та зарубіжних наркологів, плідна співпраця триває і надалі.

На цей час обласний наркологічний диспансер включає до свого складу медичні та допоміжні підрозділи, керівництво якими здійснюють: директор К.Д.Гапонов тел. 340-14-66,вул. Очаківська,15; заступник директора з медичних питань Т.К.Задорожна, тел. 52-21-47, вул. Чорноморська, 5; заступник директора з економічних питань Т.О.Ходиревська, тел. 340-12-94, вул. Очаківська, 15; головний бухгалтер В.І.Водолазька, тел. 340-05-27, вул. Очаківська,15. Профспілкову організацію диспансеру вже багато років очолює юрисконсульт С.В.Федоряченко, тел. 340-12-94, вул. Очаківська, 15.

У складі диспансеру працюють:

 • — 3 відділення на 150 ліжок, тел. 723-04-96, вул. Чорноморська, 5, якими керують: О.О.Сушинська, С.М.Губар, О.А. Місна, та де працюють лікарі-ординатори, О.С.Гонтар, О.М.Антонова та О.О.Страшок; невропатолог І.М.Черкашина, терапевт О.А.Свириденко.
 • — 3 денних стаціонара на 150 місць, якими завідують: А.П.Задорожний, С.В.Медведєв, О.В.Верещак.
 • — поліклінічна служба – завідувач Л.М.Чубарова, тел.. 340-21-35, вул. Очаківська,13 до складу якої входять: наркологічний кабінет Харківського району – лікарі Т.В.Кошова, К.Ю.Чуєва та В.М.Шпаченко, Шевченківського району – лікар І.Є.Нечай, Новобаварського району – лікар Я.М.Пархоменко, Київського району – лікарі О.В.Верещак та В.В.Гапонов, Слобідського району – лікарі С.М.Нікольський та Г.П.Нікольська, Холодногірського району – лікар О.В.Титаренко, Московського району – лікарі: Г.П.Нікольська, Р.К.Донцова, Т.П.Бобилєва, Індустріального району – лікар О.В.Ридченко, Немишлянського району – лікар В.І.Фомін, Основ’янського району – лікарі В.І.Фомін та Т.В.Мінухіна.
 • — відділення замісної підтримувальної терапії — завідуюча В.В.Лобачова, лікарі Т.О.Жукова та В.В.Гапонов, тел. 738-13-24, 738-04-64, вул. Халтуріна,18-а.
 • — кабінет цілодобової експертизи алкогольного та наркотичного сп’яніння, який є клінічною базою кафедри клінічної біохімії та судово-медичної токсикології та фармації ХМАПО (завідуюча – проф. І.О.Журавель). В кабінеті працюють лікарі наркологи В.Ф.Гузій, О.А.Селіванова, Т.П.Бобилєва, М.О.Ткачов, лікар-лаборант І.В.Савельєва, тел. 707-35-46, вул. Шевченко, 26.
 • — спеціальна експертна наркологічна комісія, у складі якої працюють: лікар нарколог В.А.Жовницький, терапевт О.А.Свириденко, невропатолог В.В.Тарасенко.
 • — госпрозрахункове відділення обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів № 1 – завідувач І.Е.Чеботарьова, тел.. 52-70-59, вул. Кочанівська, 1-а.
 • — госпрозрахункове відділення обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів № 2, яким керує Т.В.Мінухіна, тел. 732-09-96, вул. М. Михновського, 66.
 • — клінічна лабораторія, яку очолює О.О.Широкова.
 • — організаційно-методичний консультативний відділ, яким керує В.Г.Шамрай, тел.. 340-16-63, вул.. Очаківська,13. Велику допомогу в медико-аналітичній роботі диспансеру та запровадженні сучасних технологій використання обчислювальної техніки надає інженер групи комп’ютерної підтримки Г.О.Ольховський

В диспансері працює ще багато співробітників, які на своїх посадах допомагають здійсненню лікувально-профілактичного процесу. Це насамперед медичні сестри, сестри-господині, молодші медичні сестри, робітники, водії, працівники бухгалтерії та господарської частини, перед якими треба низько вклонитися за їх віддану працю.

З метою розвитку доступної, гуманної та економічно ефективної лікувально-профілактичної допомоги хворим наркологічного профілю фахівцями диспансеру були визначені наступні пріоритети:

1.Забезпечення надання всіх видів амбулаторної та стаціонарної наркологічної допомоги гарантованого рівня державними наркологічними установами, шляхом диференціації лікувальних програм для всіх видів закладів.

2.Збереження та розвиток всіх видів наркологічної експертизи.

3.Структурна адаптація наркологічної служби з пріоритетним розвитком амбулаторних і напівстаціонарних підрозділів та їх інтеграція з територіальними амбулаторними установами загально-соматичної мережі.

4.Створення умов для багатоканального фінансування (бюджетного та позабюджетного) державних наркологічних установ.

5.Активна підтримка та координація роботи суб’єктів недержавних форм власності, що надають наркологічну допомогу.

6.Вдосконалення системи професійної підготовки фахівців-наркологів, психологів, соціальних працівників, які приймають участь у наданні медичної та соціальної допомоги хворим наркологічного профілю.

7.Широка взаємодія з громадськими та благодійними організаціями, розвиток волонтерського руху.

Центр медицинских экспертиз

Судебно-медицинская экспертиза, проводимая специалистами в АНО «Центр Медицинских Экспертиз», призвана содействовать решению поставленных медицинских и биологических вопросов, появляющихся при расследовании уголовных преступлений и следственной практике.

Отзывы и благодарности

Медицинские экспертизы, производимые в АНО «Центр Медицинских Экспертиз»:

 • Судебно-медицинские экспертизы живых лиц;
 • Судебно-медицинские экспертизы и обследования обвиняемых, потерпевших и других лиц;
 • Судебно-медицинские экспертизы по материалам гражданских и уголовных дел;
 • Психиатрические экспертизы;
 • Психологические экспертизы;
 • Наркологические экспертизы;
 • Судебно медицинские экспертизы исследования трупа.

Судебно-медицинские экспертизы биологических объектов и вещественных доказательств подразделяются на:

 • Генетические;
 • Судебно-биологические;
 • Медико-криминалистические;
 • Судебно-цитологические;
 • Биохимические;
 • Судебно-химические;
 • Химико-токсикологические;
 • Судебно-гистологические.

Главные цели и задачи медицинской экспертизы:

 1. Исследование и выявление врачебных ошибок;
 2. Констатация степени тяжести причиненного здоровью вреда;
 3. Выявление степени утраты подъэкспертным трудоспособности;
 4. Установление половых состояний;
 5. Изучение обстоятельств половых преступлений;
 6. Выявление механизма нанесения вреда здоровью;
 7. Установление давности причинения вреда здоровью;
 8. Установления орудия, при помощи которого был причинен вред здоровью;
 9. Установление аггравации, симуляции и искусственно вызванной болезни;
 10. Установление факта членовредительства (самоповреждения);
 11. Установление тождества личности и возраста;
 12. Рецензирование сторонних экспертных заключений.

Стоматологическая экспертиза назначается по определению суда. Так же возможно проведение внесудебного и досудебного исследования качества оказания стоматологической помощи.

Виды стоматологической экспертизы:

 1. Оценка качества оказания стоматологической помощи
 2. Дефекты оказания стоматологической помощи:
  • в терапевтической стоматологии;
  • в хирургической стоматологии;
  • в ортопедической стоматологии;
  • в ортодонтии.

Одно из популярных исследований в рамках гражданского и уголовного судопроизводства.

Виды психиатрических экспертиз:

 • Заочная;
 • Амбулаторная;
 • Стационарная;
 • В кабинете следователя;
 • На судебном заседании.

Перечень возможных вопросов, задаваемых на психиатрической экспертизе:

 • Имеются ли у исследуемого наследственные или приобретенные психические заболевания?
 • Отдавал ли исследуемый отчет в своих действиях во время инкрементируемого ему деяния?
 • Является или нет исследуемый душевнобольным, нуждается ли в медицинском лечении?
 • Воспринимает ли истец, ответчик, свидетель, обвиняемый адекватно происходящее, может ли давать о них показания?
 • Понимает ли исследуемый значение и характер совершении в его отношении деяний?

На эти и многие другие вопросы отвечает психиатрическая экспертиза.

 • Экспертиза эмоционального состояния;
 • Экспертиза психических процессов;
 • Экспертиза групповых процессов отношений;
 • Экспертиза ситуаций;
 • Экспертиза психологического воздействия.

Назначается, в случае признании гражданина ограниченно дееспособным по причине злоупотребления наркотическими средствами или спиртными напитками, когда требуется установить, является ли данный человек хроническим наркоманом или алкоголиком. Также назначается при наличии сомнений в обоснованности полученного заключения врача-нарколога, проводившего освидетельствование водителя ТС.

Экспертизы, входящие в компетенцию АНО «Центр Медицинских Экспертиз»:

Объекты, подвергающиеся судебно-медицинской экспертизе:

 • Живые лица;
 • Трупы;
 • Вещественные доказательства, имеющие биологическое происхождение: волосы, сперма, кровь, кости, мышцы, кожа, выделения человеческого организма, части внутренних органов.
 • Орудия преступления, сохранившие на своей поверхности биологические материалы.
 • Центр Медицинских Экспертиз:
 • Предоставит объективную информацию о состоянии здоровья Вас и Ваших близких;
 • Установит степень трудоспособности;
 • Поможет Вам при проведении повторной медицинской экспертизы, в случае, если Вы категорически не согласны с ее результатами государственной медицинской экспертизы или считаете их неверными;
 • Выявит степень причиненного или нанесенного ущерба здоровью потерпевшего или обвиняемого.

Высококвалифицированные эксперты из АНО «Центр Медицинских Экспертиз» обладают всем необходимым, новейшим оборудованием и выполняют все виды судебно-медицинских экспертиз!

При обращении в наш центр, рекомендуем, в начале, записаться на предварительную консультацию к специалисту. Это относится как к юридическим, так и к физическим лицам. Для этого необходимо позвонить по контактному телефону или приехать в наш Московский офис.

Мы поможем воссоздать истинные события, которые обязательно помогут восстановить справедливость на судебном заседании. Мы предоставляем своим клиентам полную объективную информацию по делу, а также проводим консультации юристов и адвокатов.

Эксперты из АНО «Центр Медицинских Экспертиз» за короткие сроки и адекватную цену выполнят все необходимые работы и окажут Вам реальную помощь на судебном заседании и при решении любых проблем.

Смертельное ДТП в Харькове: шокирующие данные наркологической экспертизы Зайцевой [ Редактировать ]

Елена Зайцева, подозреваемая в деле о смертельном ДТП в Харькове, во время происшествия находилась под воздействием наркотиков, заявила адвокат стороны погибших Лариса Матвеева со ссылкой на данные Минздрава.

Так, согласно информации Минздрава, экспертиза установила, что в крови Зайцевой, которая находилась за рулем автомобиля Lexus, были обнаружены кодеин и фенобарбитал. Эти вещества, подтверждают в министерстве, имеют ограниченный оборот на территории Украины, передает 112.ua.

Таким образом, заявляет сторона защиты, на момент совершения ДТП Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения, что является отягчающим обстоятельством.

Сторона защиты в свою очередь заявляет, что Зайцева продолжительное время принимает пенталгин в качестве обезболивающего, однако суд включил выводы экспертизы и ходатайство Матвеевой в материалы дела.

Напомним, 18 октября на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего «японец» вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро — пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

О самой Зайцевой недавно появились новые факты.

Областная наркологическая круглосуточная экспертиза

Место для Вашей рекламы!

За 99 грн в месяц о Вас узнают все посетители этой страницы.

Ближайшие места:

 • Киевская межрайонная медико-социальная комиссия, Шевченко, 133 — 515 м.
 • Межрайонная психиатрическая медико-социальная экспертная комиссия № 1, Маршала Бажанова, 20 — 1,310 м.
 • Межрайонная фтизиатрическая медико-социальная экспертная комиссия, Потебни, 16 — 1,332 м.
 • Червонозаводская межрайонная медико-социальная комиссия, Шота Руставели, 14 — 1,706 м.
 • Межрайонная офтальмологическая медико-социальная экспертная комиссия, Тринклера, 3 — 1,854 м.

Есть что сказать? Оставьте свой отзыв и оцените компанию по пятибалльной шкале! Это поможет другим людям.

Пожалуйста, указывайте конкретную информацию. Для объективности укажите, когда вы обращались в эту фирму, с кем (имя, фамилия, должность) вы общались.

Кто нибудь пытался ночью в выходной без направления пройти тут медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови после сфабрикованного протокола сотрудниками ГАИ?

Кто нибудь пытался ночью в выходной без направления пройти тут медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови после сфабрикованного протокола сотрудниками ГАИ?

Использование информации разрешается при условии обязательного указания активной гиперссылки на сайт Харьков Инфо, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам Информационного портала Харьков Инфо». Администрация сайта не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

Все права защищены © Харьков.Инфо 2007-2018

Резонансная авария в Харькове: наркологическая экспертиза обнаружила в крови Зайцевой кодеин

В крови Елены Зайцевой, которая на Lexus устроила резонансную аварию в Харькове, наркологическая экспертиза обнаружила следы кодеина.

Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж, пишет newsroom.kh.ua.

Читайте так же:  Федеральный закон 159-фз о детях сиротах

Полиция также ожидает результаты еще 14 экспертиз.

«В отношении участников аварии провели психиатрическую, наркологическую и химико-токсикологическую экспертизу. Согласно их результатам, в организме водителя автомобиля Lexus обнаружены вещества, которые содержат кодеин», – рассказал Сергей Чиж.

Кроме того, он рассказал, что правоохранители уже допросили более 100 свидетелей, провели четыре следственных эксперимента и более 40 экспертных исследований.

Справка: кодеин – естественный опийный наркотик, его используют как лекарственное средство против кашля, обычно в сочетании с другими веществами. Имеет слабый наркотический и болеутоляющий эффект, в связи с чем используется также как компонент болеутоляющих лекарств.

Наркологическая экспертиза в харькове

Напиши в прокуратуру. Данные гайцев остались?

и что он напишет? что дал взятку должностному лицу, чтобы ускорить процедуру возврата прав? или что купил справку о своей трезвости?:D
не ну гайцам 100% по жопе настучат, но и у самого на УК тянет.

Напиши в прокуратуру. Данные гайцев остались?

а на что писать то? все ведь порешали.
-да и бумаг с независимой экспертизы на руках нет.
добавлено

не ну гайцам 100% по жопе настучат, но и у самого на УК тянет.

Да! Но только если на руках у ТСа есть документы подтверждающие что он был трезв.

Шо-то слабо верится в эту историю. ТС извини если я не прав!

таки да. тяжело поверить, что гаер будет настолько ебать себе мозг, если водитель в адеквате.
скорее всего реально бухой был просто, а потом отмазки лепить начал.
добавлено
Да! Но только если на руках у ТСа есть документы подтверждающие что он был трезв.

ТС же писал:
ПРивозят справку .где написано что не пьян.

ТС ведь не начал раскачивать что на Шевченко мутят — а отдал бабки и все!
Так что той справкой можно подтереться!

Так что той справкой можно подтереться!

даже если эта справка существует, то от нее намного хуже станет тем «знакомым», которые ее рисовали, чем гайцам :)))))

и что он напишет? что дал взятку должностному лицу, чтобы ускорить процедуру возврата прав? или что купил справку о своей трезвости?:D
не ну гайцам 100% по жопе настучат, но и у самого на УК тянет.

О том, что он напишет в прокуратуру, надо было гайцам сразу говорить, когда они его остановили. Возможно, исход был бы другим. Насчет дадут по жопе. А за что гайцам влетит? За то, что у него, гайца, якобы было подозрение, что водитель пьян? Единственное, что можно написать в прокуратуру, так это то, что ехал,типа, на деловую встречу, опаздывал, ничего не нарушал и т.д., а тут начали «разводить». А так. за что может влететь гайцам? За то, что водитель потерял массу времени и нервов разве что? 🙂

Да делать уже,наверное, и нечего сейчас.
Но всегда подозревал,что такое могло быть(сам не попадал,тьфу-тьфу).Экспертиза должна быть независимой, а не на Шевченко.:D
Зная нашу жизнь,мало верится в независимость экспертизы по одному адресу с ГАИ.
Особенно в дни когда для ГАИ мало навара.:D

стремное это дело гайцам так мутить т.к. наркологи на Вятской могут точно установить когда в последний раз употреблял алкоголь!

О том, что он напишет в прокуратуру

если есть 2 справки, одна, что пьян, другая, что трезв, то это очень неплохой повод выипать врача и гаишнегов. уже это тянет на УК (внесение заведомо ложных данных в официальные доки), а если добавить разрешение ситуации за «благодарность»? :)))

если есть 2 справки, одна, что пьян, другая, что трезв, то это очень неплохой повод выипать врача и гаишнегов. уже это тянет на УК (внесение заведомо ложных данных в официальные доки), а если добавить разрешение ситуации за «благодарность»? :)))

А, так это уже другое дело. Тут будут ипать тех, кто выдавал справки непосредственно.
добавлено
то-же мало верится.
им бухарей и так хватает.

Та отож. Они и ночью, и рано утром кружат по городу, тормозят почти всех.

Друга пару месяцев назад тоже тормознули и классический развод на пьянку,поехал на экспертизу,а там гнида эксперт прямым текстом сообщает что надо 500грн чтоб был трезвый,иначе будет пьяный. Друг до этого недели 3 не пил.Эксперт был послан на йух,друг лишен прав.

Правильно и сделал, что послал на йух. сразу же делать независимую экспертизу. В случае чего, писать в прокуратуру о факте вымогательства.

Правильно и сделал, что послал на йух. сразу же делать независимую экспертизу. В случае чего, писать в прокуратуру о факте вымогательства.

Где ее делать ?
добавлено
стремное это дело гайцам так мутить т.к. наркологи на Вятской могут точно установить когда в последний раз употреблял алкоголь!

шойта такое на Вятской и какая процедура ?

Правильно и сделал, что послал на йух. сразу же делать независимую экспертизу. В случае чего, писать в прокуратуру о факте вымогательства.

Только где ее сделаешь если по больницам негласный приказ ее не делать?Мне вот интересно если к примеру ночью тормознули гайцы,повезли к эксперту,а тот деньги требует..куда надо ехать заяву писать чтоб ту гниду сразу на взятке взяли тк потом уже будет не доказуемо.

шойта такое на Вятской и какая процедура ?

Городской наркологический диспансер, ул.Вятская, 1. Платишь денежку, делаешь анализ. Направления — не нужно.
добавлено
Только где ее сделаешь если по больницам негласный приказ ее не делать?Мне вот интересно если к примеру ночью тормознули гайцы,повезли к эксперту,а тот деньги требует..куда надо ехать заяву писать чтоб ту гниду сразу на взятке взяли тк потом уже будет не доказуемо.

А по больницам его и не делают. Делают — в строго ограниченных местах, как то: Шевченко 2124, Вятская 1, Неотложка (вроде-бы уже отказывают), и еще де-то. Сом знает стопудово.

Утром едешь в накродиспансер, делаешь анализ. Потом суд-прокуратура-гаи. Геморрой, в общем.

А по больницам его и не делают. Делают — в строго ограниченных местах, как то: Шевченко 21, Вятская 1, Неотложка (вроде-бы уже отказывают), и еще де-то. Сом знает стопудово.

неотложка отмораживаются, а не отказывают.
если врачу говорить, что ты по башке получил от проходящей мимо гопоты и терь тя тошнит, то заодно и алкоголь сделают.

на вятской наркодиспансер. они типо серьезная контора, делают по запросу без вопросов :))) (это там, где надо нарколога для справки медицинской проходить)

я делал на шевченко 24. просто пришел и сказал, шо мне надо сделать: сделали нормально, бесплатно (выклянчили благотворительность символическую после осмотра) и беспристрастно. кстати, сами говорили, что кровь и моча — херня. вывод делается на основании «тестов на трезвость», а анализы просто как прикладное

шойта такое на Вятской и какая процедура ?

это там где ты нарколога проходил когда права получал:D

Чессно говоря, пристрастность наркологов на Шевченко вызывает сомнение. Это нужно гайцу идти договариваться с врачем, платить ему денюжку за то, чтобы первого встречного трезвого водителя признали пьяным и лишили прав? На оно ему (гайцу) на? Гемороится, везти на экспертизу. Тем более, что поциент может пойти и сделать анализ в другом месте. Заговор врачей? Не верю! (с)Станиславский
добавлено
это там где ты нарколога проходил когда права получал:D

Он, наверное, не проходил. 😀

Он, наверное, не проходил. 😀

и права тоже так? 😀

Кровь, которую сдавали на анализ, должна храниться некоторое время. Например, в 4-ке кровь хранится в лаборатории довольно долго (точно не помню, кажется, около месяца).
По идее, на Шевченко тоже должно быть так. Делается это именно для того, чтобы в случае чего можно было сделать повторный анализ. Так что, в твоей ситуации (если это правда, а мне как и некоторым другим участникам дискуссии кажется, что как-то мутно все) нужно требовать повторный анализ.

Кстати, анализ на алкоголь по моче более точен, чем по крови, но мочу нельзя долго хранить.. поэтому лучше сдавать кровь или кровь и мочу.
А еще существуют способы, как после сдачи крови с алкоголем сделать из нее ту же кровь, но уже без алкоголя.. способы очень простые и повсеместно практикующиеся. Возможно, существует и обратный способ, но он нем я не в курсе 🙂

неотложка отмораживаются, а не отказывают.
если врачу говорить, что ты по башке получил от проходящей мимо гопоты и терь тя тошнит, то заодно и алкоголь сделают.

на вятской наркодиспансер. они типо серьезная контора, делают по запросу без вопросов :))) (это там, где надо нарколога для справки медицинской проходить)

я делал на шевченко 24. просто пришел и сказал, шо мне надо сделать: сделали нормально, бесплатно (выклянчили благотворительность символическую после осмотра) и беспристрастно. кстати, сами говорили, что кровь и моча — херня. вывод делается на основании «тестов на трезвость», а анализы просто как прикладное

На Вятской я так понимаю не круглосуточный диспансер,что делать если гайцы ночью разводят?Утренний анализ ведь может не прокатить тк время прошло.

На Вятской я так понимаю не круглосуточный диспансер,что делать если гайцы ночью разводят?Утренний анализ ведь может не прокатить тк время прошло.

а какая разница?
-если не бухал, то анализ и покажет что алкоголя в крови нет и небыло!

а какая разница?
-если не бухал, то анализ и покажет что алкоголя в крови нет и небыло!

Есть разница,если гайцы тормознули в 23.00 и сказали что бухой вместе с экспертом,то анализ сделанный в 9 утра может не иметь никакой силы тк за 10 часов алкоголя может уже и не быть в крови.

Есть разница,если гайцы тормознули в 23.00 и сказали что бухой вместе с экспертом,то анализ сделанный в 9 утра может не иметь никакой силы тк за 10 часов алкоголя может уже и не быть в крови.

остаточные в крови 2 недели. — если бухал то все покажет, а если нет то и остаточных не будет.

сомнительная история.
У мну два товарища в разное время проходили экспертизу на Шевченко. Экспертиза всегда была на стороне водителей.

Как-то сомительно, что гайцы будут лезть в такую уголовно наказуемую клоаку, как 130 статья. Решение по ней принимает СУД, а в Суде могут многие интересные факты повсплывать.
Думается, что Гайцам проще придраться к тонировке, оптике, грязным номерам и т.д. и т.п., чем «городить огород» со 130 статьей, ИМХО.

Как-то сомительно, что гайцы будут лезть в такую уголовно наказуемую клоаку, как 130 статья. Решение по ней принимает СУД, а в Суде могут многие интересные факты повсплывать.

Всякое конечно в жизни бывает!
— Но если в суде всплывет бумага что водитель не пил 2 недели, то гайцам пиздец.

сомнительная история.
У мну два товарища в разное время проходили экспертизу на Шевченко. Экспертиза всегда была на стороне водителей.

Как-то сомительно, что гайцы будут лезть в такую уголовно наказуемую клоаку, как 130 статья. Решение по ней принимает СУД, а в Суде могут многие интересные факты повсплывать.
Думается, что Гайцам проще придраться к тонировке, оптике, грязным номерам и т.д. и т.п., чем «городить огород» со 130 статьей, ИМХО.

У гайцов есть план который они обязаны выполнять,иначе их имеет начальство.Вот они и выполняют,денег столько то,протоколов по пьянке итд столько то и не ипет.
добавлено
Всякое конечно в жизни бывает!
— Но если в суде всплывет бумага что водитель не пил 2 недели, то гайцам пиздец.

Где ты такое услышал про не пил две недели итд?Может я и не прав,но алкоголь или есть в анализах или нет,даже после дтп водитель обязан в течении 2х часов пройти экспертизу. иначе зачем на том же Шевченко экспертиза круглосуточная?

Всякое конечно в жизни бывает!
— Но если в суде всплывет бумага что водитель не пил 2 недели, то гайцам пиздец.

Вот и я о том же. Я рассказывал, как пол-года отмазывали товарища, которому вменили 130. В итоге гайцы катались по всем судебным заседаниям с адвокатами, «липовые» свидетели/понятые на заседания не являлись.
Димона (друга) оправдали, дело закрыли «по срокам», но видно было что гайцам это уж очень не легко далось

Где ты такое услышал про не пил две недели итд?

В наркодиспанцере на Вятской.
добавлено
У гайцов есть план который они обязаны выполнять,иначе их имеет начальство.Вот они и выполняют,денег столько то,протоколов по пьянке итд столько то и не ипет.
добавлено

Может я и не прав,но алкоголь или есть в анализах или нет,

если бухал — то легко определяется даже через 2 недели, остаточные наркоты — несколько месяцев, а вот если не бухал — то и анализы будут чистыми.
-но ты ведь имеешь в виду про пьяного за рулем, а я тебе втолковую про то что если человек не бухал — то и нехрен ему переживать — кровь будет чистая.

У гайцов есть план который они обязаны выполнять,иначе их имеет начальство.Вот они и выполняют,денег столько то,протоколов по пьянке итд столько то и не ипет.
добавлено

Я думаю многое зависит от поведения водителя, если тушуется и краснеет/бледнеет, то ему и убийство Кеннеди вменят; если ведешь себя адекватно ситуации, то гайцы отваливают.

Кстати про экспертизу — проводят вначале внешний осомтр и тесты; анализы — от них ведь можно и отказаться

после дтп водитель обязан в течении 2х часов пройти экспертизу. иначе зачем на том же Шевченко экспертиза круглосуточная?

Все правильно т.к. нужно конкретно к ДТП определить степень алкоголя в крови,
-через сутки тоже покажет остаточные — но привязать опьянение четко ко времени ДТП уже будет нереально.

и права тоже так? 😀

И «развалины» тоже я 😉

я как-то в клубе бухал до часу, а потом с него в 5 ехал домой. Нормально одет, с прической. Остановили гаи — вы пили? Нет. Счастливо.

А как-то на работу проспал — ехал, как с вертепа опухший, но тверёз. Доебались, что пил. Минут 10 мурыжили.

Так что даже внещний вид может стать основанием. Но я думаю ТС быканул слегка.

Все правильно т.к. нужно конкретно к ДТП определить степень алкоголя в крови,
-через сутки тоже покажет остаточные — но привязать опьянение четко ко времени ДТП уже будет нереально.

Если память мне не изменяет, то на Вятской (да и в других местах, скорее всего) определяют не уровень алкоголя в крови (хотя если чел реально бухой и это видно- то вполне может быть), а уровеь ферментов, вырабатываемых печенью и уже по их количеству можно судить, когда и сколько пил. Перед прохождением нарколога не рекомендуют пить за 7 дней до прохождения анализа.

А вообще — знакомый механик на СТО говорит: мне фсе похую, сколько раз бухим от ментов сьебывался, даже пару раз догоняли, в итоге отмазывался не больше чем за 200 гривен (волшебник какойто сцуко:))

Пиздун СТОшный, скорее всего. D

Если память мне не изменяет, то на Вятской (да и в других местах, скорее всего) определяют не уровень алкоголя в крови (хотя если чел реально бухой и это видно- то вполне может быть), а уровеь ферментов, вырабатываемых печенью и уже по их количеству можно судить, когда и сколько пил. Перед прохождением нарколога не рекомендуют пить за 7 дней до прохождения анализа.

ну да:класс: — и очень хорошую бумагу дают для суда если что;)
-если не пил человек — какие претензии .

На Вятской я так понимаю не круглосуточный диспансер,что делать если гайцы ночью разводят?Утренний анализ ведь может не прокатить тк время прошло.

Надо гайцам настаивать на Неотложке — пусть везут тебя туда и там по их офиц запросу — ведь протокол уже есть, врачи и делают анализ.

На такое заявление а там гнида эксперт прямым текстом сообщает что надо 500грн чтоб был трезвый,иначе будет пьяный.
Можно спокойно предложить вызвать ребят из СБУ — есть у них управление по борьбе с коррупцией и прокурорских, пусть они врачу озвучат «свои условия» в ответ на его.
Мне думается, что тот врач тогда 1000 раз подумает, нежели себе срок взять за подделку экспертизы и зловживання службовым становыщем.

ПС: кстати, есть еще алкотестеры вроде кроме крови.

Как только одел гаишный погон- стал сволочью.

Дай человеку власть и деньги, и ты увидишь его истинное лицо . (

Дай человеку власть и деньги, и ты увидишь его истинное лицо . (

Там хорошее окружение. И радушный народ в основном душевный.Душат падлы всех .

в 4-ке.
добавлено
Я думаю многое зависит от поведения водителя, если тушуется и краснеет/бледнеет, то ему и убийство Кеннеди вменят; если ведешь себя адекватно ситуации, то гайцы отваливают.

100%. Если адекватный, гайцы вряд ли будут тащить в наркологию. Просто так оно им не надо. Не, понятно, что они могут ошибиться, типа, показалось и т.д., но вряд ли в случае, если будет отрицательный результат, инспектора поимеют. А вот если реально «под сливой, это да.

Вот что произошло с моим другом на днях:
«Беспредел гаи в харькове.Еду некоторое время назад по Московскому проспекту.Останавливает наша доблестная милиция.Предьявляю документы,просят показать техосмотр,показываю,спрашивают газ вписан(машина на газу),да вписан,и так далее пошли стандартные в этой ситуации д-ки.Потом говорят от вас перегар,я отвечаю нет не пил уже давно.Короче словесная перепалка пил ,не пил .Говорю поехали на мед освидетельствование,они говорят поехали. Пишеться протокол,понятые,едем на Шевченко(кто не знает прямо в здании областного гаи с отдельным входом кабинет мед. освидетельствования)Оговорюсь еду ,абсолютно не нервничая потому,что не употреблял спирт напитков дней 5 точно.Приезжаем туда ,там 2 врача .Записуют чегото ,спрашивают берут кровь ,мочу на анлиз,по табличке какой то поганяли,все расписуемся ,результат через 2 часа.Сотрудник выписывает мне временный талон на вождение с 130 статьей ,хотя это еще не доказано.Уезжает говорит приедешь за правами в пятницу.Сажусь в свою колымагу и соображаю а не развод ли это.,короче мчу в другую больницу чтобы сдать независимую экспертизу.А не тут то было,делать ее отказываються ссылаясь на то что едте на Шевченко и делайте.Частники тоже не работают потому что выходной.Пипец полный звоню знакомым.ТЕ дальше по вертикали,(кОРОЧЕ В ИТОГЕ АНАЛИЗЫ ПОКАЗЫВАЮТ ПРИСУТСВИЕ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ ,ЗНАКОМЫЕ РЕШАЮТ ПОЛЮБОВНО ПРивозят справку .где написано что не пьян. зА ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО.)я В ШОКЕ,права забирал тоже за отдельное спасибо.что бы быстро не имея бумажной волокиты. Вывод такой:1 НЕ ездить на машине вообще.2 Ездить и каждому дпснику давать при остановке 100рублей.3 ДПС и врачи в одной упряжке скорее всего. О какой борьбе с корупцией нам все время говорят.Если везде одна связка.Как доказать что не виновиен.

Читайте так же:  Страховка войковская

да что-то не верю я.
1. протокол писался. О пьянке? И как его свидетели подписывали? Молча?
2. сам ты заключение из Шевченко видел? или только слышал про него?
Мутная история. ГАЙцы хоть и большие пЕдагоги, но вот так поступить могут если им насолить сильно. мож твой друг в СБУ о взятке ГАИ сообщил?

В субботу утром меня тормознули перед Люботином кажется, после просьбы выйти из машины и моего вопроса зачем, сказал посмотрим не пьяный ли ты, вышел, он грит дыхни, говорю нихуя дышать не буду:D начал мне про трубочки что-то парить, вообще я ему сказал что насчет подыши он не прав и меня отпустили. Тут у меня возникло два вопроса:
1. Подозревать могут любого водилу в том что он пьяный, или у гайца должны быть какие-то основания, можно ли его послать в данном случае
2. В случае если бы он применил свою проверку на трубке, где это должно было происходить возле моей машины, или мне надо было иди к ним, например в машину?

останавливают обдолбаного наркомана — как по твоему где его проверять и не послать ли наркоше гайцов нах.

1.3. Ознаками алкогольного сп’яніння є:

а) запах алкоголю з порожнини рота;

б) порушення координації рухів;

в) порушення мови;

г) виражене тремтіння пальців рук;

ґ) різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя;

д) поведінка, що не відповідає обстановці.

из инструкции «опьянение»

останавливают обдолбаного наркомана — как по твоему где его проверять и не послать ли наркоше гайцов нах.

нет ну это когда совсем жопа тутпонятно:D
добавлено
из инструкции «опьянение»

о, спс. Это надо запомнить:)

Если память мне не изменяет, то на Вятской (да и в других местах, скорее всего) определяют не уровень алкоголя в крови (хотя если чел реально бухой и это видно- то вполне может быть), а уровеь ферментов, вырабатываемых печенью и уже по их количеству можно судить, когда и сколько пил. Перед прохождением нарколога не рекомендуют пить за 7 дней до прохождения анализа.

А вот тут надо уже бояться тем у кого с желудком проблемы.
Несколько лет назад, когда права получал, проходил комиссию я и мой родыч, у него тогда какието проблемы с желудком были, о пьянке и речи не было. Так вот этот анализ и показал интоксикацию печени, что и расценили как опьянение.

Нахрена говорить что не пил 5 дней? «Не пью вообще» и все тут. Еще б сказали «выпил пива 5 часов назад» или «выпил безалкогольного»

Так когда им говоришь, что совсем не пьешь, это еще больше их вводит в подозрение. Хотя это правда :).

можно говорить «конечно пил. человек вообще не может без жидкости»

у них как-то не сильно с юмором

Так когда им говоришь, что совсем не пьешь, это еще больше их вводит в подозрение. Хотя это правда :).

+1
если не пил—то и боятся нечего, поэтому и ведёшь себя адекватно.
а если не быковать, то и менты ,чаще всего, ведут себя нормально и даже вежливо.
им ведь тоже нафиг не нужно стоять и спорить и тем более ехать в диспансер—-время деньги!

Смешная и в то же время печальная история произошла на днях буквально в этом диспансере (на вятской). Нужно было пройти нашим инженерам, и нашему штатному водиле (который был со страшного бодуна) Бумажка о том что не алкоголик стОит 27гривен через кассу. Короче один из инженеров сцепился с теткой на счет сдачи (не было у них никогда такой мелочи как 3 гривны с 30ки) Короче посрался он там со всеми, поскандалил, в итоге пришел сдавать кровь на алкоголь, ему медсестра залила палец спиртом (не пожалела), потом проколола и в соотношении 50% крови 50% спирта — накапала в пробирку. В итоге медосмотр он не прошел:) а наш водила прибежал за 5 минут до закрытия, всунул полтишок врачу и она ему выписала бумажку:)

На Вятской, если запорол тест, то в течении 10 дней пересдать бесплатно можно. 2 раза спиртом поливать палец не будут. Кстати нариков там десятками ловят. Сидел как-то справку ждал — приехал усор какой-то ему с 10 клиентов сдали. так что не шутите с наркотой перед Вятской
добавлено
+1
если не пил—то и боятся нечего, поэтому и ведёшь себя адекватно.
а если не быковать, то и менты ,чаще всего, ведут себя нормально и даже вежливо.
им ведь тоже нафиг не нужно стоять и спорить и тем более ехать в диспансер—-время деньги!

менты себя или сначала ведут нормально или не нормально. Хоть быкуй хоть нет. Просто есть охуевшие и сильно охуевшие гайцы

3.10. Зразки біологічного середовища для лабораторного
дослідження відбираються у дві ємності. Вміст однієї ємності
використовується для первинного дослідження, вміст другої ємності
зберігається протягом 90 днів.
3.11. За збереження та транспортування ємності з біологічним
середовищем до іншого закладу охорони здоров’я, цілісність
пломбування відповідає заклад охорони здоров’я, у якому проводився
відбір біологічного середовища.

Утром съездить на Вятскую,1. Сделать справку, и привлекать медэксперта к уголовной ответственности.

Нахрена говорить что не пил 5 дней? «Не пью вообще» и все тут. Еще б сказали «выпил пива 5 часов назад» или «выпил безалкогольного»

Вообще не пил спиртного надо говорить. Про безалкоголку, квас, пиво пятичасовое — ну уж точно нет необходимости рассказывать. 🙂

Вообще не пил спиртного надо говорить. Про безалкоголку, квас, пиво пятичасовое — ну уж точно нет необходимости рассказывать. 🙂

не в нашей стране, я б так сказал 🙂

+1
если не пил—то и боятся нечего, поэтому и ведёшь себя адекватно.
а если не быковать, то и менты ,чаще всего, ведут себя нормально и даже вежливо.
им ведь тоже нафиг не нужно стоять и спорить и тем более ехать в диспансер—-время деньги!

Всё верно. Гайцам возиться с одним клиентом по экспертизам — потеря времени и денег. Если они видят, что клиент 100% грешен — тогда повезут, и раскрутят по полной.

Что-то в этой истории не то. Либо ТС спал с женами эксперта и гаишника, за что и был жестоко наказан, либо же был бухой.

В наркодиспанцере на Вятской.
добавлено

если бухал — то легко определяется даже через 2 недели, остаточные наркоты — несколько месяцев, а вот если не бухал — то и анализы будут чистыми.
-но ты ведь имеешь в виду про пьяного за рулем, а я тебе втолковую про то что если человек не бухал — то и нехрен ему переживать — кровь будет чистая.

а если я, например, три дня назад выпил 100 г сухого белого вина, что анализы будут показывать, 2 недели тоже остаточное?

а если я, например, три дня назад выпил 100 г сухого белого вина, что анализы будут показывать, 2 недели тоже остаточное?

а у тебя что будунище от 100 гр. сухаря 3 дня держит?:ржачь:

А причём тут когда пил?
У нас, вроде, концентрация в 0,2 промиле решает.

ТС! А ты в наркуху сходи всё же! Не исключен случай, что у тебя такой обмен веществ и эксперт был прав!

Был такой мужик — у него изза проблем с пищеварением спирта в организме вырабатывалось сверх нормы. Ещё при совке был. Так ему выдали справку. Приходилось с собой возить постоянно.

не ну люди разные бывают. я одного кадра знавал, так он от бокала шампанского бухой был.

ну не 3 дня ведь;)

а у тебя что будунище от 100 гр. сухаря 3 дня держит?:ржачь:

не, не держит;)
тогда спрошу по другому, начиная с какого количества выпитого алкоголя анализ будет показать его присутствие в крови в течении 2 недель, ИМХО 100 г сухого вина через три дня никакой анализ показывать не должен 😉

А причём тут когда пил?
У нас, вроде, концентрация в 0,2 промиле решает.

ТС! А ты в наркуху сходи всё же! Не исключен случай, что у тебя такой обмен веществ и эксперт был прав!

Был такой мужик — у него изза проблем с пищеварением спирта в организме вырабатывалось сверх нормы. Ещё при совке был. Так ему выдали справку. Приходилось с собой возить постоянно.

сто пудов!:класс: есть и такие особенности организма.
добавлено
не, не держит;)
тогда спрошу по другому, начиная с какого количества выпитого алкоголя анализ будет показать его присутствие в крови в течении 2 недель, ИМХО 100 г сухого вина через три дня никакой анализ показывать не должен 😉

а зачем тебе такие точности.
-за руль садись трезвый, а «остаточные» нужны лишь для того чтобы если что доказать в суде — что вообще не пил по крайней мере 2 недели.

сто пудов!:класс: есть и такие особенности организма.
добавлено

а зачем тебе такие точности.
-за руль садись трезвый, а «остаточные» нужны лишь для того чтобы если что доказать в суде — что вообще не пил по крайней мере 2 недели.

да так интересно стало, разрекламировали тут монстров с Вятской, что за 2 недели все что пил определят, вот насчет 100 г сухаря сомнения и закрались 😉

да так интересно стало, разрекламировали тут монстров с Вятской, что за 2 недели все что пил определят, вот насчет 100 г сухаря сомнения и закрались 😉

Та определяют, определяют..
Траву, сцуки, определяют в течении месяца 🙂

Ну так одно упоминание про наркологию со стороны водителя сводит практически всю затею «на нет». Естественно, если опьянение не очевидно.

меня тоже как-то утром остановили гайцы. все как обычно: спросили докуметы, тех осмотр, страховка. а потом начался развод на пьянку (запашек остаточный был, грешил вечерком пивом) но как только дошел разговор до поездки на освидетельствование и моего на это согласия, так он сразу потерял ко мне интерес и через 30 сек я получил свои доки и пожелания счастливого пути. так что без веской причины никто на освидетельствование не повезет.

ГАЙцы никуда не поедут, разве шо только за деньгами. Так у моего знакомого было, его поймали за пьянку, он ко мне за деньгой заезжал вместе с ГАЙцами.
Какой смысл им на тебя время тратить, если надо бабки зарабатывать?

ГАЙцы никуда не поедут, разве шо только за деньгами. Так у моего знакомого было, его поймали за пьянку, он ко мне за деньгой заезжал вместе с ГАЙцами.
Какой смысл им на тебя время тратить, если надо бабки зарабатывать?

И даже главком в штабе, бывает… пысается, — но по ситуации!(с)

а шо они тебе предлагали?

Приходит к сексопатологу пациент:
— Доктор, по-моему, я ГЕЙ!
Доктор его спрашивает:
— Вы что, телезвезда?
— Нет, отвечает пациент.
— Тогда может быть модельер?
— Нет, и не модельер.
— Тогда, может быть, в балете танцуете?
— Нет.
— Тогда какой же Вы гей? Вы обыкновенный пидор!

шота мине думаеццо разница небольшайа 😀

как в оригинальном значении слов, так и в современном.
гей — это чувак, которому больше нравится трахать таких же геев, чем тиолак — это его личные половые трудности. обычно ты гея от нормального пацана и не отличишь.
пидорас — в оригинале это гей-педофил. естественно особо мнение сексуальных объектов не спрашивалось.
в современном значении пидорас — это крайняя степень «нехороший человек» :), причем его ориентация не имеет никакого значения

обычно ты гея от нормального пацана и не отличишь.

та как это не отличишь? отличишь, еще и как.

не ну люди разные бывают. я одного кадра знавал, так он от бокала шампанского бухой был.

Эт я такой могу быть :пиво:.

Самым последним документом, направленным на борьбу с водителями-алкоголиками, является Постановление КМУ №1103 от 17 декабря 2008 г. «Порядок направления водителей транспортных средств на проведение осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции».
Постановление содержит несколько ключевых моментов:
— Осмотр водителя на месте остановки транспортного средства осуществляется в присутствии двух свидетелей.
— В качестве свидетелей не могут привлекаться работники милиции.
— Осмотр водителя может проводиться уполномоченным лицом Госавтоинспекции на месте остановки автомобиля или врачом заведения здравоохранения, в том числе и в специально оборудованных передвижных пунктах.
— Осмотр водителя врачом осуществляется по методике и с использованием устройств, разрешенных к применению Министерством здравоохранения.
— Инспектор ГАИ должен обеспечить проведение осмотра водителя на наличие в крови алкоголя или наркотических средств не позже, чем на протяжении двух часов с момента вы-явления соответствующих оснований.
— Если водитель отказывается от осмотра, инспектор в при¬сутствии двух свидетелей составляет протокол об администра¬тивном правонарушении, в котором отмечаются признаки опья¬нения и действия водителя относительно уклонения от осмотра.
Что ж, документ, несмотря на свою свежесть, не содержит ничего нового и утешительного для водителей. А ведь, чест¬но говоря, многие ожидали, что после увеличения штрафов и ужесточения ответственности водителей в этом Постановлении появится хоть что-то для защиты водителей от произвола гаишников, проводящих «по-своему» проверку водителей на состояние опьянения. Об этом мы расскажем позже, а пока давайте изучим документ, на котором было воспитано не одно поколение гаишников. Для вас он более интересен, потому что называется так: «Инструкция о порядке направления граж¬дан для осмотра на состояние опьянения в учреждения охраны здоровья и проведение осмотра с использованием технических средств». Добавим, что документ утвержден совместным приказом Министерства здравоохранения и МВД Украины. № 114/38/15-36-18 от 24.02.95 г.
Итак, начинаем изучать инструкцию и представляем себя в роли инспектора ГАИ, которому предстоит поймать, а глав¬ное, уличить водителя-алкаша.
Читаем в начале: «. выявление у правонарушителя состо¬яния опьянения осуществляется на основании его осмотра, ко¬торый проводится в соответствии с требованиями этой Ин¬струкции с использованием индикаторных трубок «Контроль трезвости» или иных специальных технических средств и ра¬ботниками медицинских учреждений».
Далее следуют признаками опьянения:
— запах алкоголя изо рта;
— неустойчивость позы;
— нарушение речи;
— выраженное дрожание пальцев;
— резкое изменение кожного покрова лица;
— поведение, не соответствующее обстановке;
— заявление граждан об употреблении спиртных напитков, а так же признание их в этом.
Далее Инструкция раскрывает весь арсенал инспектора ГАИ для выведения водителя-алкоголика на чистую воду.
Первый из них — добровольное признание водителя в употреблении спиртных напитков. Это самый простой способ вы¬ведения водителя на чистую воду. Он отрабатывался гаишниками десятилетиями, опыт передавался из поколения в поколение и, традиционно держался в большой тайне. Но и здесь есть два варианта.
Когда выпил и сел за руль, все понятно. Пьяному не место на дорогах. Пусть отдуваются сами.
От второго варианта страдает большинство водителей, порой необоснованно. Расслабился человек вечером, выпил, а утром за руль. Вот тут все и начинается.
Утренняя «проверка документов» инспекторами ГАИ, как правило, является операцией по выявлению любителей вечернего застолья. Среди гаишников существуют даже негласные правила — надо обязательно останавливать автомобиль с запотевшими стеклами, особенно если за рулем сидит «жующий» водитель. Официально эти признаки не являются поводом для остановки. Официальные документы гласят, что основанием для остановки автомобиля с последующей проверкой водителя на состояние алкогольного опьянения является характер движения транспортного средства. Отсюда и возникла горячо любимая стражами дороги иная причина остановки — проверка документов.
Получив документы на руки, работник ГАИ начинает задавать различные вопросы. В момент ответа он усиленно втягивает носом воздух. Но и здесь не все просто — в салоне могут сидеть пассажиры со стойким запахом алкоголя и нужно найти причину, чтобы заставить водителя выйти из автомобиля и поставить его лицом к себе с наветренной стороны.
При возникновении малейших подозрений гаишник начинает процедуру «выбивания добровольного признания». Для начала он задаст провокационный вопрос: «Что-то вид у вас уставший?». Ответ водителя должен разве¬ять его сомнения, поэтому содержание ответа имеет очень большое значение для сценария дальнейших событий. Если водитель расскажет, что поздно лег спать или устал вчера на вечеринке (свадьбе, дне рождения, похоронах и т.д.), можете не сомневаться — тут же последует второй вопрос: «Что вчера пили?». И это называется — приплыли. Следующим шагом будет «продувка», представляющая из себя комплекс упражнений по надуванию воздушного шарика через «трубку трезвости».
Вообще, водитель может вообще отказаться отвечать на вопросы инспектора. Такое право дано ему ст. 63 Конституции Украины, которая прямо указывает, что человек не может быть привлечен к ответственности за отказ давать пояснения или показания относительно себя, близких родственников или членов семьи. И в данной конкретной ситуации этим правом можно воспользоваться.
Но, самое главное, в чем и заключается секрет гаишников, в другом.
ПОМНИТЕ! Факт употребления спиртных напитков в прошлом и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в данный момент — это не одно и то же! Опьянение подразу¬мевает определенное состояние нервной системы и всего орга¬низма человека. Законодательство устанавливает ответствен¬ность за управление транспортным средством в состоянии ал¬когольного опьянения, а не за употребление спиртных напит¬ков в прошлом.
С точки зрения законодательства в упомянутом выше ди¬алоге вопрос инспектора ГАИ должен был прозвучать следу¬ющим образом: «Находитесь ли вы в состоянии алкогольного опьянения?». Ответ должен прозвучать созвучно: «В состоянии алкогольного опьянения я не нахожусь!». Если такой ответ со¬трудника ГАИ не удовлетворяет, он перейдет ко второму спо-собу разоблачения водителя — проверка с помощью трубки «Контроль трезвости».
Опять обращаемся к упомянутой выше Инструкции № 114/38/15-36-18.
ВНИМАНИЕ! Последний ее пункт гласит: «Выводы по осмо¬тру граждан на состояние опьянения, полученные с нарушением требований Инструкции, считаются недействительными».
Именно потому эти требования вы должны знать:
— К проведению осмотра водителя с применением трубки «Контроль трезвости» допускаются лишь те сотрудники мили¬ции, которые имеют специальные звания и прошли специаль¬ную подготовку.
— Перед применением трубка проверяется на годность к применению. Запрещено использовать трубку, если она име¬ет механические повреждения, нарушена ее герметичность, наполнитель имеет зеленые вкрапления и пересыпается по трубке, истек гарантийный срок, присутствуют иные наруше¬ния требований паспорта предприятия-изготовителя.
— Осмотр водителя с применением трубки проводится в присутствии двух свидетелей.
— Работник милиции должен получить согласие водителя на его осмотр с применением трубки. В случае отсутствия та¬кого согласия, дальнейший осмотр проводится в учреждениях медицины.
— Трубку раскрывают в присутствии водителя и двух сви¬детелей. При этом работник милиции одевает мундштук респи¬раторного баллона на конец трубки и предлагает водителю са¬мостоятельно взять из упаковки индивидуальный мундштук одноразового использования, надеть его на противоположный конец трубки и продуть ее до полного заполнения баллона.
— Наполнитель под действием паров алкоголя должен за 1-2 минуты изменить цвет с желтого на зеленый.
— Если цвет изменился, проба считается позитивной.
— Позитивная проба на алкоголь в воздухе, что выдыхается, является подтверждением факта употребления алкогольного напитка, а протокол, при согласии водителя с результатами осмотра, — основанием для привлечения его к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкоголь¬ного опьянения.
— Бланки протоколов являются документами строгой от¬четности.
— Если водитель не соглашается с результатами пробы, его направляют для осмотра в медицинское учреждение.
Переходим к комментариям. Проблема с этими трубками заключается в следующем — изменение цвета реагента в трубке еще не свидетельствует однозначно о нахождении водителя в состоянии алкогольного опьянения. Такая же реакция труб¬ки возможна на целый ряд безалкогольных напитков и заболеваний человека. Изменение цвета трубки очень наглядно. По¬этому большинство водителей, получивших «положительный» результат пробы, признаются, что действительно вечером упо¬требляли алкоголь и добровольно подписываются под тем, что управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
ПОМНИТЕ! Изменение цвета трубки «Контроль трезво¬сти» является доказательством состояния алкогольного опьянения только в том случае, если водитель добровольно при-знается в этом. Показания трубки являются лишь основанием для дальнейшей проверки водителя в медицинском учреждении. Более того, подвергаться тесту с использованием трубки «Контроль трезвости» или иного алкотестера совсем не обязательно. Ни одним законом не предусмотрена такая обязан¬ность водителя. Законодательством установлена ответственность только за уклонение от осмотра на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении.
Если вы желаете отстоять свои права — отказывайтесь от проверки с помощью трубки контроля трезвости и предлагай¬те сотруднику милиции проследовать в медицинское учреждение для проведения медицинского освидетельствования. Его результаты покажут ваше состояние и имеют силу доказательства. В подавляющем большинстве случаев инспектор отказы¬вается от такой проверки и возвращает водителю документы.
Кроме того, известны способы обмана водителей при контроле на трезвость с использованием трубки «Контроль трезвости». Перечислим наиболее известные из них:
— Увлажнение полиэтиленового пакета спиртосодержащей жидкостью. После продувания трубки водителем, воздух из пакета выжимают. Трубка приобретает зеленую окраску.
— Подмена трубки до продувания. Водитель дует в трубку, уже имеющую зеленый цвет.
— Подмена трубки после продувания. Водителю демонстрируют новую трубку, имеющую желтую окраску. Затем имитируют отламывание обоих стеклянных концов. Предлагают продуть, не выпуская при этом из рук и закрывая наполни¬тель, затем показывают трубку зеленого окрашивания.
— Увлажнение стенок индикаторной трубки спиртосодержащей жидкостью. Делается минимальный скол одного из краев трубки. Кончиком иглы инсулинового шприца наносится спиртсодержащая жидкость на внутренние стенки трубки. При поведении пробы водителю показывают трубку желтого цвета с неповрежденным концом ближним к наполнителю, затем демонстрируется скол целого конца трубки и имитируется скол второго.
— Использование трубок с просроченным сроком годности.
Оказывается, и водитель может обмануть трубку. Серией глубоких вдохов-выдохов можно запросто снизить степень концентрации «дурного воздуха», заполнив полость рта и часть трахеи чистым воздухом. Сами производители алко-метров признают, что при помощи такой вентиляции можно уменьшить силу «выхлопа» на 10-15 процентов.
Подкованные хитрецы, зная, что трубки реагируют не только на алкоголь, но и на спиртосодержащие лекарства, ссылаются на больное сердце и заявляют, будто принимают, напри¬мер, валокордин. Кроме того, можно «найти» у себя что-нибудь из длинного списка болезней, при которых также фиксирует¬ся наличие паров алкоголя в воздухе, выдыхаемом абсолютно трезвым человеком: диабет, тонзиллит, стоматит и даже кариес.
Руководство ГАИ заявляет о том, что на смену трубкам скоро придут более современные алкотестеры. Насколько можно будет верить их показаниям? Мы приведем несколько примеров подтасовки данных на современных алкотестерах. Выводы делайте сами.
При использовании алкотестеров любых моделей, имеющих мундштуки, возможно использование ваты или ткани, смоченной спиртсодержащей жидкостью. В зависимости от конструкции вата со спиртом может вкладываться либо в мундштук, либо в отверстие прибора, предназначенное для муштука.
Также при использовании алкотестеров практически любых моделей возможно введение газа из газовых зажигалок в полость мундштука. При дальнейшем продувании даже не-большие остатки газа, попадая на датчик алкотестера, изменяют его чувствительность, в результате чего прибор показывает какие-либо «промилле».
Как избежать обмана? Лучше всего — никуда не дуть. А степень алкогольного опьянения проверяйте в медицинском учреждении.
Не хотите терять время? Вспоминайте о размере штрафа или перспективе хождения пешком в течение нескольких лет. Ну, а если вам дорого время или вы уверены в своем со-стоянии, то постарайтесь придерживаться основных рекомендаций при выполнении дыхательных упражнений по просьбе сотрудника ГАИ:
— Проверьте срок годности трубки «Контроль трезвости»;
— Проверьте целостность трубки;
— Мундштук берите из упаковки и открывайте самостоятельно;
— Порошок в трубке не должен иметь посторонних вкраплений;
— Порошок не должен пересыпаться;
— Держите трубку или алкотестер в своих руках;
— Не торопитесь возвращать прибор ГАИшнику, запомните и запишите его название;
— Постарайтесь привлечь как можно больше свидетелей;
— Трубка позеленела — еще не все потеряно: не признавайте показания трубки и настаивайте на дальнейшей проверке в медицинском учреждении.
И, наконец, мы рассмотрим последнюю стадию определения степени алкогольного опьянения водителя — медицинское освидетельствование. Заключение специалистов-медиков, даваемое при таком освидетельствовании, — это доказательство, что водитель действительно нетрезв. Опять обращаемся к Инструкции № 114/38/15-36-18. Выделяем ключевые моменты:
— Осмотр в медицинских учреждения проводится врачами: психиатрами-наркологами, невропатологами, специально подготовленными врачами других специальностей, фельдшерами, прошедшими специальную подготовку, по списку, утвержденному главным врачом центральной городской (районной) больницы.
— Перечень медицинских учреждений, которым дано право проведения такого осмотра, утверждается региональным управле¬нием охраны здоровья. Проведения осмотра в других учреждениях запрещается.
— Доставка в медицинское учреждение осуществляется не позднее 2-х часов с момента возникновения оснований для его проведения.
— Результаты осмотра сообщаются водителю в присутствии доставившего его работника милиции.
— Результат осмотра оформляется протоколом в двух экземплярах, один из которых отдается работнику милиции и заверяется подписью врача и печатью, второй — остается в учреждении здравоохранения.
— Осмотр фиксируется в специальном журнале.
— Водитель или работник милиции могут в десятидневный срок оспорить результаты осмотра в региональном наркодиспансере или в суде.
— Затраты на проведение осмотра могут компенсироваться на договорной основе. Заказчиками проведения осмотра не могут выступать физические лица, за исключением случая проведения осмотра по их инициативе.
ПОМНИМ! «Выводы по осмотру граждан на состояние опья¬нения, полученные с нарушением требований Инструкции, считаются недействительными».
Полное освидетельствование — это не только «воздушный тест», но и проверка на хроматографе (приборе для анализа мочи), иногда анализ крови, а также проверка общего состояния: одежды, мимики, речи, дыхания, координации движений.
Правда, если нарколог сговаривается с гаишниками, то тут ничего не спасает. И это самая опасная ситуация. Защитить в ней может только одно — знание методологии, если хотите, правил проведения медицинского осмотра. Вы можете задать резонный вопрос: а кто устанавливает эти правила? Кто главный разработчик методологии? По логике, конечно же, Министерство здравоохра¬нения.
Почему вопрос методологии очень важен? Ранее медики при проведении экспертизы использовали термин «остаточное явление». Сейчас его заменили на формулировку «установлен факт применения алкоголя. Признаков опьянения не выявлено». Эта формулировка означает, что человек ранее употреблял алкоголь, но на момент освидетельствования уже протрезвел. А значит, в его поведении нет признаков опьянения и он не виновен. Разница в фор¬мулировках имеет очень существенное значение — от нее зависит дальнейшая судьба водителя. Есть ли единая методология в Украине, какими методологиями пользуются медики при определении степени опьянения водителя, — мы, к сожалению, не нашли официальных документов. На сайте Минздрава Украины, где расположены все официальные документы, каких-либо следов существования такой методологии мы не обнаружили.
Зато мы нашли другой интересный документ. Это приказ Минздрава СССР № 694 от 08.09.1988 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения». Процитируем его дословно:
«В настоящее время медицинское освидетельствование лиц с подозрением на употребление алкоголя широко осуществляется в учреждениях здравоохранения. Прежде всего это касается освидетельствования водителей автотранспорта и других подвижных средств. . Указанные обстоятельства налагают на работников здравоохранения повышенную ответственность за качество проведения медицинского освидетельствования и обоснованность выносимых ими заключений.
Вместе с тем на местах в организации медицинского освиде¬тельствования для установления состояний, связанных с употреблением алкоголя, имеются серьезные недостатки. Нередко врачи, привлекаемые к проведению такого освидетельствования, не осведомлены о всех действующих по этому вопросу нормативных до¬кументах; осуществляемое ими освидетельствование не соответ-ствует требованиям инструкции, выносимые заключения должным образом не обосновываются результатами самого освидетель¬ствования. Вследствие этого только за 1985-1987 годы Центральной контрольной комиссией экспертизы алкогольного опьянения при Минздраве СССР на основании экспертной оценки актов меди¬цинского освидетельствования и медицинской документации, заключения о наличии алкогольного опьянения более чем в половине случаев признаны необоснованными».
Результатом появления этого Приказа стал другой документ — «Медицинское освидетельствование для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения», который является Указанием Министерства здравоохранения СССР под №06-14/33-14 от 2.09.88 г. Он настолько интересен, что мы решили разместить его в приложении, а дабы вас заинтриговать, приведем несколько интересных выдержек:
— «Недопустимым является установление факта употребле¬ния алкоголя и состояния опьянения у обследуемого исключительно на основании запаха алкоголя изо рта, а также сведений о потреблении спиртных напитков».
— «Запах алкоголя изо рта практически обязателен в состоя¬нии алкогольного опьянения. Однако субъективная оценка наличия или отсутствия запаха алкоголя изо рта, как показывает практический опыт, нередко приводит к ошибкам. Следует дифферен¬цировать запах алкоголя с запахами других летучих пищевых, лекарственных или косметических веществ, которые могут весьма напоминать алкоголь. Кроме того, нередко может запах исходить от одежды обследуемого, пропитанной спиртными напитками, от повязок или ран, обработанных спиртосодержащими пре¬паратами».
Вообще нужно заметить, что вопрос существования украин¬ской медицинской методологии проверки водителей на состояние алкогольного опьянения достоин своего описания в детективном романе.
По логике вещей, следуя Постановлению Кабмина от 06.04.1998 р. № 456, в Украине был создан Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения при Министерстве здравоохранения. Кому, как не этому центру, необходимо было заниматься разработкой методологий.

Читайте так же:  Травма в армии страховка

П.С. думаю, будет полезно.

Самым последним документом, направленным на борьбу с водителями-алкоголиками, является Постановление КМУ №1103 от 17 декабря 2008 г.

я тут все время привожу ссылки из Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

Наказ Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства охорони здоров’я України
від 9 вересня 2009 року N 400/666

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 жовтня 2009 р. за N 931/16947

Шо-то слабо верится в эту историю. ТС извини если я не прав!

Многие не верять, пока не попадут!
добавлено
Шо-то слабо верится в эту историю. ТС извини если я не прав!

Многие не верят, пока не попадут!
добавлено
Спасибо всем высказавшим свою точку зрения по поводу всего происходящего на дорогах Харькова, к сожалению случай имел таки место быть, в подтверждение чему я в личку получаю письма с аналогичными ситуациями в этот период времени. А вот: что говорится на сайте Харьковского Гаи:

У період з 21 по 27 червня поточного року на території Харківської області проводилося оперативно-профілактичне відпрацювання, метою якого є: стабілізація криміногенної ситуації на території області; знешкодження суспільно-небезпечних злочинних груп, що діють на території району; виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які скоюють злочини та правопорушення; активізація профілактичної роботи з особами, які схильні до скоєння злочинів та перебувають на профілактичних обліках; встановлення осіб, які переховуються від суду та слідства, безвісно зниклих громадян; вилучення з незаконного обігу зброї, наркотиків та інших небезпечних речовин; виявлення наркопритонів, місць розпусти та припинення їх діяльності; виявлення дітей, які займаються бродяжництвом, жебракуванням, дорослих осіб, котрі втягують дітей у злочинну діяльність; виявлення та припинення каналів поставки контрабандних товарів; злочинів у сфері суспільної моралі, нелегальних мігрантів; попередження злочинів, що вчинюються в умовах вулиці та у громадських місцях, посилення контролю на автошляхах, попередження порушень Правил дорожнього руху; виявлення і документування економічних злочинів, фактів корупції і хабарництва.

Під час проведення профілактичного відпрацювання Харківської області щодобово було задіяно 560 працівників Державтоінспекції ГУМВС України в Харківській області. Вжитими організаційними та практичними заходами особисто було викрито 74 злочини, з яких:
затримання злочинця – 4;
вилучення наркотиків – 3;
вилучення зброї – 3;
підробка документів – 5;
невідповідність вузлів, агрегатів ТЗ – 3;
затримання ТЗ, що розшукуються – 3;
перевезення вантажу без документів – 47 (піску –17, металу – 23, м’яса – 3, інших – 4);
інші затримання – 6.

Також було евакуйовано 213 транспортних засобів на арештмайданчик.Задокументовано 3 факти спроби дачі хабарапрацівникам ДАІ. Зареєстровано5 незаконних заволодінь транспортом, з яких розкрито 2. З числа скоєних в минулих роках розкрито 2 незаконних заволодіння.
Так, 26.06.2010 близько 10.30 при відпрацюванні Харківської області інспекторами дорожньо-патрульної служби на 25 км автодороги Харків – Красноград – Перещепино був зупинений автомобіль Міцубісі під керуванням чоловіка 1980 р.н.. В ході огляду автомобіля в салоні під сидінням було виявлено пістолет «Заракі» китайського виробництва з ознаками переробки для стрільби гумовими кулями калібру 9 мм та 10 шт. патронів з гумовими кулями. Пістолет вилучено та направлено до НДКЦ. Чоловіка опитано та зобов’язано явкою до Нововодолазького РВ. Проводиться подальша перевірка.
26.06.2010 о 10.05 під час проведення відпрацювання Харківської області державтоінспекторами Орджонікідзевського району на пр. Московському був зупинений автомобіль КРАЗ-250 під керуванням чоловіка 1976 р.н., який перевозив 6 тонн металобрухту за накладною. Доставлено до Орджонікідзевського РВ для перевірки.
27.06.2010 близько 11.00 інспекторами ВДАІ Барвінківського РВ був зупинений мопед міні-мокік під керуванням чоловіка 1958 р.н.. Під час огляду його речей в кишені було виявлено та вилучено паперовий зверток з речовиною рослинного походження, з характерним запахом коноплі вагою 2 грами, яку він зберігав для особистого вживання без цілі збуту. Вилучену речовину направлено на експертизу до НДЕКЦ м. Харкова. Громадянин зобов’язаний явкою до Барвінківського РВ.
http://www.gai.kharkov.ua/online-news/191.html

Можно конечно не верить, но учитывая факт проведения операции на дорогах, а так же что водители стали более грамотными и в той или инной степени защищают свои права и Деточкиных на дорогах становится все меньше и меньше — можно предположить, что это раздражает наши голубые мундиры.